12.6.2009

Jätevedenpuhdistamon asennus


Puhdistamo rakennetaan suurista betonisista maan alle sijoitettavista säiliöistä.

Säiliöiden koko on 5 m3. Ne täytyy asentaa tarkasti suoraan ja samaan tasoon.

Säiliöt ovat esiselkeytys-, prosessi- ja lietteenkeräysyksiköt, joihin talouksien jätevedet johdetaan. Asennuskuoppa täytettiin hiekalla.
Puhdistamon tekniikka ja kemikaalisäiliö sijaitsevat säiliöiden viereen sijoitetussa huoltorakennuksessa, joka rakennettiin talkootöinä osuuskunnan osakkaiden toimesta.
Posted by Picasa

1 kommentti:

Maurilyly kirjoitti...

Kuis palkon tuli kustantaan jätevesi kokonaisuudessaan?
Itsellä edessä Kunnallistekniikkaan liittyminen ja kaivuutyötä 150m + liittymismaksu 13500,- eur