23.6.2009

Jätevesiprojektin onnellinen loppu


Tässä oma repijäpumpulla varustettu pumppukaivomme kaivettuna tontin rajalle, josta etummainen putki tulee talolle.


Toinen putki kaivettiin menemään yhteiselle puhdistamolle.
Alla pumppukaivon valvontayksikkö.Lämminvesivaraaja on kytketty toimimaan kellarissa.

Mikä standardin nousu juhannuksen kunniaksi! Nyt voi käyttää vesivessaa ja hanasta tulee lämmintä vettä.
Posted by Picasa

12.6.2009

Jätevedenpuhdistamon asennus


Puhdistamo rakennetaan suurista betonisista maan alle sijoitettavista säiliöistä.

Säiliöiden koko on 5 m3. Ne täytyy asentaa tarkasti suoraan ja samaan tasoon.

Säiliöt ovat esiselkeytys-, prosessi- ja lietteenkeräysyksiköt, joihin talouksien jätevedet johdetaan. Asennuskuoppa täytettiin hiekalla.
Puhdistamon tekniikka ja kemikaalisäiliö sijaitsevat säiliöiden viereen sijoitetussa huoltorakennuksessa, joka rakennettiin talkootöinä osuuskunnan osakkaiden toimesta.
Posted by Picasa